Avalik teave

Järelevalve

Kooli üle haldusjärelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 TARTU
Kontakt: hm(at)hm.ee, tel 735 0222

 

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 TARTU
Kontakt: hm(at)hm.ee, tel 735 0222