Meie kool

Kooli tutvustus


Tartu Emajõe Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigikool nägemispuudega noortele. Kooli tegevuse eesmärk on olla õppeasutus, kus tuntakse nägemispuudespetsiifilisi hariduslikke erivajadusi ja arvestatakse nendega Eesti pimedatele ja vaegnägijatele kvaliteetset haridust ja rehabilitatsiooni pakkudes. Kool pakub nõustamisteenuseid ka lapsevanematele, õpetajatele, abistavate elukutsete esindajatele.

Tartu Emajõe Kooli saavad õppima asuda nägemispuudega noored, kellele on Innove koolivälise nõustamismeeskonna poolt määratud eritugi ning kooli vastuvõtukomisjon on teinud vastavalt vastuvõtukorrale põhjendatud otsuse.

Tartu Emajõe Koolis saab haridust omandada:

 • põhikooli riiklikku õppekava alusel;
 • põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe tasemel;
 • gümnaasiumi riiklikku õppekava alusel.

Põhikooli riikliku õppekava omandavad õpilased 10 aastaga, gümnaasiumi riikliku õppekava kolme aastaga.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel õppivatel õpilastel on võimalus jätkata lisaõppes (1 a) ja toimetulekuõppe õpilastel pikendatud õppes (2 a) ning seejärel lisaõppes (1 a).

Emajõe koolis

 • õpetavad nägemise erivajadusi tundvad spetsialistid;
 • kaasatakse õpilasi võrdselt kõikidesse ainetundidesse;
 • tagatakse kaasaegsed nägemisspetsiifilised abivahendid (lugemisteler, suurendavad programmid, audioseadmed jne);
 • kohandatakse õppematerjalid õpilase nägemise eripärasid arvestades;
 • õpetatakse punktkirja;
 • õpetatakse pimedatele ja sügava vaegnägevusega õpilastele spetsiifilisi erioskusi (liikumist-orienteerumis, igapäevaeluoskusi ja arvutioskusi pimedatele);
 • pakutakse eelkooli võimalust.

Koolil on olemas

 • õpilaskodu väljaspool Tartut elavatele õpilastele;
 • pikapäevarühm noorematele ning lihtsustatud õppekava alusel õppivatele noortele.

Huvitegevusena pakume erinevaid spordi-, muusika- ja kunsti-käsitööringe.

Laste arengu ja õppimise toetamiseks töötavad koolis eripedagoogid, tüflopedagoog, logopeed, psühholoog ja füsioterapeut.

Lisaks õppetööle pakub Tartu Emajõe Kool järgmisi nägemispuudespetsiifilisi teenuseid:

 • õppematerjalide toimetamine ja kohandamine punktkirja ning e-formaati;
 • väikelaste ja õpilaste eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine;
 • lastele ja täiskasvanutele rehabilitatsiooniteenus;
 • täiskasvanute tööalane rehabilitatsioon.

Tartu Emajõe Koolil on pikaajalised koostöösidemed mitmete heade partneritega. Tehakse koostööd Tartu Ülikooli, nägemispuudega inimeste organisatsioonidega Eestis ja välismaal nii hariduse, rehabilitatsiooni kui ka spordivaldkonnas.

Meie õpilased on osalenud õpilasvahetuse programmides, saanud häid tulemusi Eesti kui rahvusvahelistel konkurssidel/võistlustel Eestis ja välisriikides.

Meie kooli teevad eriliseks siin õppivad ning töötavad inimesed, kes kõik üheskoos annavad endast parima, et nägemispuudega lapsed ja täiskasvanud saaksid kvaliteetset haridust, tuleksid hästi toime igapäevaeluga ning oleksid julged ühiskonnas kaasa rääkima.

Tartu Emajõe Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigikool nägemispuudega noortele. Kooli tegevuse eesmärk on olla õppeasutus, kus tuntakse nägemispuudespetsiifilisi hariduslikke erivajadusi ja arvestatakse nendega Eesti pimedatele ja vaegnägijatele kvaliteetset haridust ja rehabilitatsiooni pakkudes. Kool pakub nõustamisteenuseid ka lapsevanematele, õpetajatele, abistavate elukutsete esindajatele.

Tartu Emajõe Kooli saavad õppima asuda nägemispuudega noored, kellele on Innove koolivälise nõustamismeeskonna poolt määratud eritugi ning kooli vastuvõtukomisjon on teinud vastavalt vastuvõtukorrale põhjendatud otsuse.

Tartu Emajõe Koolis saab haridust omandada:

 • põhikooli riiklikku õppekava alusel;
 • põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe tasemel;
 • gümnaasiumi riiklikku õppekava alusel.

Põhikooli riikliku õppekava omandavad õpilased 10 aastaga, gümnaasiumi riikliku õppekava kolme aastaga.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel õppivatel õpilastel on võimalus jätkata lisaõppes (1 a) ja toimetulekuõppe õpilastel pikendatud õppes (2 a) ning seejärel lisaõppes (1 a).

Emajõe koolis

 • õpetavad nägemise erivajadusi tundvad spetsialistid;
 • kaasatakse õpilasi võrdselt kõikidesse ainetundidesse;
 • tagatakse kaasaegsed nägemisspetsiifilised abivahendid (lugemisteler, suurendavad programmid, audioseadmed jne);
 • kohandatakse õppematerjalid õpilase nägemise eripärasid arvestades;
 • õpetatakse punktkirja;
 • õpetatakse pimedatele ja sügava vaegnägevusega õpilastele spetsiifilisi erioskusi (liikumist-orienteerumis, igapäevaeluoskusi ja arvutioskusi pimedatele);
 • pakutakse eelkooli võimalust.

Koolil on olemas

 • õpilaskodu väljaspool Tartut elavatele õpilastele;
 • pikapäevarühm noorematele ning lihtsustatud õppekava alusel õppivatele noortele.

Huvitegevusena pakume erinevaid spordi-, muusika- ja kunsti-käsitööringe.

Laste arengu ja õppimise toetamiseks töötavad koolis eripedagoogid, tüflopedagoog, logopeed, psühholoog ja füsioterapeut.

Lisaks õppetööle pakub Tartu Emajõe Kool järgmisi nägemispuudespetsiifilisi teenuseid:

 • õppematerjalide toimetamine ja kohandamine punktkirja ning e-formaati;
 • väikelaste ja õpilaste eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine;
 • lastele ja täiskasvanutele rehabilitatsiooniteenus;
 • täiskasvanute tööalane rehabilitatsioon.

Tartu Emajõe Koolil on pikaajalised koostöösidemed mitmete heade partneritega. Tehakse koostööd Tartu Ülikooli, nägemispuudega inimeste organisatsioonidega Eestis ja välismaal nii hariduse, rehabilitatsiooni kui ka spordivaldkonnas.

Meie õpilased on osalenud õpilasvahetuse programmides, saanud häid tulemusi Eesti kui rahvusvahelistel konkurssidel/võistlustel Eestis ja välisriikides.

Meie kooli teevad eriliseks siin õppivad ning töötavad inimesed, kes kõik üheskoos annavad endast parima, et nägemispuudega lapsed ja täiskasvanud saaksid kvaliteetset haridust, tuleksid hästi toime igapäevaeluga ning oleksid julged ühiskonnas kaasa rääkima.