Õppetöö

Õppenõukogu toimumise ajad 2020/21 õ-a


7. jaanuar 2021. a: 2020/21 õppeaasta I poolaasta kokkuvõte

8. juuni 2021. a: 2020/21 õppeaasta õppetöö kokkuvõte, järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine

16. juuni 2021. a: täiendava õppetöö tulemused; põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine; põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine

30. august 2021. a: 2019/20 õppeaata kokkuvõte; üldtööplaani arutelu

 

 

7. jaanuar 2021. a: 2020/21 õppeaasta I poolaasta kokkuvõte

8. juuni 2021. a: 2020/21 õppeaasta õppetöö kokkuvõte, järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine

16. juuni 2021. a: täiendava õppetöö tulemused; põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine; põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine

30. august 2021. a: 2019/20 õppeaata kokkuvõte; üldtööplaani arutelu