Teenused

Rehabilitatsioon

Info:

telefon: 740 0269

e-post: rehab [at] tek.tartu.ee


Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Teenus

Tunni hind eurodes

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

35 EUR

Sotsiaaltöötaja grupiteenus*

20 EUR

Psühholoogi individuaalteenus

35 EUR

Psühholoogi grupiteenus*

20 EUR

Füsioterapeudi individuaalteenus

35 EUR

Füsioterapeudi grupiteenus*

20 EUR

Eripedagoogi individuaalteenus

35 EUR

Eripedagoogi grupiteenus*

20 EUR

Logopeedi individuaalteenus

35 EUR

Logopeedi grupiteenus*

20 EUR

Kogemusnõustaja individuaalteenus

35 EUR

Kogemusnõustaja grupiteenus*

20 EUR

* Grupiteenus on arvestatud tunni hind teenuse saaja kohta

1 tunni teenuse arvestuses on kuni 45 minutit tegevus kliendiga ja 15 minutit seansi ettevalmistus ning tulemuste dokumenteerimine